apautas

apautas
apaũtas sm. (2), ãpautas (1) avalynė, apavas: Su apaũtais apaustyti kojas J. Vario apautai ant kojų S.Stan. Batai – geras ãpautas Užv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apauti — apaũti, apaũna, àpavė (apìavė Š) tr. 1. apmauti apavą ant kojos: Apaũk vaiką, kad kojų neatšaltų Grg. O apautas turėkit kojas savo MP232. | refl. tr., intr.: Apsiaunu kurpes, kurpėms R30. Reikėjo apsiãvus vaikščioti J.Jabl. Apsìavė į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apautuvas — apautùvas sm. (2) Lš apavas, apautas, avalynė: Vyžos, naginės, kurpės, batai vadinas apautùvas J. Tam vaikui niekada nesuspėsi apautùvo pirkt Srv. Geras mano apautùvas – vandenio neleidžia Kb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • medklumpis — mẽdklumpis sm. ppr. pl. (1) Ggr žr. medklumpė: Mẽdklumpiai – skūros viršus Tl. Iš kitų kambarių išgirdo klapnojant kojas, medklumpiais apautas LzP. Savo mẽdklumpiams užkulnius nudrengiau Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suprasti — supràsti 1. tr., intr. Lz, Knt pagauti, suvokti prasmę: Anies sùpranta lietuviškai Aps. Ana suprañta i lietuviškai, ale nekalba Smal. Čia mūs šalis sùpranta ir lenkiškai, ir gudiškai Dv. Ak, žiūrėk, ir tamsta jau besuprantąs lietuviškai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šuo — šuõ sm. (4), šuõj (4) LKKII217(Lz), LKAII83(Str, Trak, Onš), Pns, šuõn (4), šuvà (4) Rtr, NdŽ, LKAII83, LzŽ, Sn, Bn, Mšg; I, Tat, G115, RtŽ; gen. sing. šuñs KBII111, K, Š; R, MŽ, šuniẽs KBII111; SD1122, H, šunès, šùnio; nom. du. šunù;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”